DELA werkt met Venture IQ om haar innovatie strategie verder te verfijnen

DELA heeft de ambitie om telkens nieuwe proposities voor haar klanten te ontwikkelen. Proposities die mensen met elkaar in verbinding brengen en waardoor mensen langer zelfstandig kunnen leven. DELA realiseert dit onder anderen door middel van samenwerken en het aangaan van investeringen in innovatieve startups. DELA heeft Venture IQ gevraagd te helpen bij het identificeren van inspirerende en sprekende innovatieve bedrijven op twee thema’s: innovaties gericht op welzijn in het derde trimester van het leven, en oplossingen gericht op financiële zekerheid. DELA wil meer inzicht krijgen in het type oplossingen op de markt, en het gesprek aangaan met innovatieve bedrijven om mogelijke samenwerkingen vorm te geven.

Project aanpak & resultaten

Gericht zoeken leidt tot betere resultaten

Vanwege het brede speelveld waar DELA interesse in heeft, is Venture IQ gestart met het structureren van de twee domeinen. Dankzij deze structuur kunnen de analisten van Venture IQ gericht zoeken naar specifieke oplossingen, en is het mogelijk om bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast helpt het DELA om op basis van deze verschillende subonderwerpen prioriteit te bepalen.

In dit project had DELA twee thema’s gedefinieerd: 1. Financiële zekerheid, en 2. Oplossingen gericht op welzijn in het derde trimester van het leven. Venture IQ heeft op basis daarvan 7 sub-onderwerpen per thema uitgewerkt.

THEMA 1: #pensiontech #investment tools #savings tools #insurtech #wealth management #end of life management

THEMA 2: #mental health #health monitoring #medical devices and aids #healthy lifestyle #smart home solutions #mobility of elderly

In twee weken tijd identificeerde Venture IQ meer dan 250 bedrijven binnen de twee thema’s met behulp van slimme technologie scouting software

Op basis van deze twee thema’s heeft Venture IQ een brede wereldwijde scan gedaan van relevante initiatieven. Het doel was niet om compleet te zijn op elk thema, maar om goede voorbeelden in elk subonderwerp te krijgen. In totaal identificeerde Venture IQ 251 innovatieve technologie bedrijven, waarvan 151 in thema 1 over over financiële zekerheid, en 100 bedrijven in thema 2 welzijn in het derde trimester van het leven.

Op basis van de criteria van DELA, heeft Venture IQ alle 251 gerangschikt naar relevantie aan de hand van voor Dela specifieke criteria. Op basis deze eerste rangschikking op relevantie heeft het DELA team direct in kunnen zoomen op de top-30 meest interessante bedrijven.

De volgende fase in het project was het interviewen van de top-5 meest relevante bedrijven om meer diepgaand inzicht te krijgen in de technologie, commerciële tractie en samenwerkingsmogelijkheden. Venture IQ hielp DELA met het contact leggen met de verschillende bedrijven, het uitvoeren van de interviews en het verwerken van de inzichten uit de interviews.

Voordelen voor DELA

Voorafgaand aan het project met Venture IQ kende DELA al diverse technologieën en werkte DELA aan mogelijke nieuwe proposities voor haar klanten. Dankzij de brede scan die Venture IQ uitvoerde kon DELA de verschillende startups en mogelijkheden die zij al kende beter plaatsen in het gehele speelveld. De diepgaande analyse van de top-5 bedrijven en het voeren van gesprekken met de startups op basis van Venture IQs interview guides hielpen DELA met het snel boven water krijgen van relevante informatie.

Dankzij de data gedreven inzichten uit het project kon DELA haar innovatie strategie verder verfijnen, en tactisch-operationele keuzes maken over nieuwe trajecten met startups. De resultaten van het Venture IQ rapport werden door DELA gebruikt in presentaties naar het bestuur.

Voorbeeld data visualisatie in Catalist: rangschikking bedrijven op basis van aantal werknemers, per regio

Door middel van de search heeft DELA haar blik verruimd. Er zijn zoveel ontwikkelingen bij start-ups dat het onze ontwikkelsnelheid vergroot door bijvoorbeeld een samenwerking of investering. Dat spoor gaan we in de toekomst zeker verder bewandelen. De samenwerking met VIQ verliep in deze zeer prettig!

Ingrid van Loon

DELA Innovatiestrategie & projectmanagement, Conceptontwikkelaar

Interesse in onze software en services?

Bent u verantwoordelijk voor strategische partnerships, investeringen in startups of business development, en wilt u tijd besparen en meer datagedreven keuzes maken?

Over DELA
DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. De ambitie van DELA is dat hun klanten de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien.
Door middel van brede financiële en praktische dienstverlening staat DELA haar leden met raad en daad bij. DELA biedt zekerheid, zorg en continuïteit.

Over Venture IQ
Venture IQ is een technologie scouting software en services bedrijf dat haar klanten helpt bij identificatie, beoordeling en selectie van partner- en investeringstargets. Door middel van innovatieve software en een getalenteerd analistenteam helpt Venture IQ haar klanten om in een korte tijd diepgaand marktinzicht te krijgen, om zo tot betere besluitvorming te komen.